Je MANA syntetická ?!

Je MANA syntetická ?!

"Diskutujeme s Vámi o mnohém a cítíme potřebu vymezit terminologii pojmů a dojmů. V diskuzích o prospěšnosti či škodlivosti biopotravin, potravin přírodních, syntetických a připravených biotechnologiemi se nám často opakují", říká Marek Humpl.

Chceme proto poskytnout pohled technologa MANY. Hodnotí pro Vás, jak si v tomto poli stojíme a jaká jsou naše východiska pro naše konkrétní řešení, které v podobě hotové MANY dodáváme.

“V první řadě chci říct, že MANA se skládá ze zušlechtěných přírodních surovin (z 99,4% hmotnostních), které obsahují pouze přírodní látky a dále z některých vitaminů, minerálů a aromatu. 

Tyto jsou dílem přírodním a dílem umělým, ačkoliv obsažené látky jsou totožné s těmi, které vytváří příroda a nejsou nijak rozlišitelné. Naše tělo je od přírodních nerozezná, natož pak ty nejcitlivější analytické přístroje. Třeba vitamin E, přírodní, izolovaný ze sojového oleje a syntetický, jsou totožné látky. Příroda i člověk v průmyslu využívají jen trochu odlišné a v obou případech chemické cesty k syntéze těchto látek. Vždy jde ale o chemický proces. Taktéž v případě biotechnologií - jmenujme například výrobu vína či piva, kdy cukry, pocházející z přírodního zdroje (hroznový cukr, ječný slad) jsou působením enzymů v přítomných mikroorganismech kvašeny na oxid uhličitý a alkohol. Jde o chemický proces, který probíhá uvnitř živého organismu. Nikdo asi neřekne, že by víno či pivo bylo nějak syntetické, či šlo o “chemii”. 

Analogickými fermentačními procesy s využitím mikroorganismů - kultury plísně Aspergillus niger a cukerných roztoků se však vyrábí i kyselina citronová, látka vlastní všemu nezralému ovoci a citrusovým plodům a je mnohými nazývána z neznalosti “syntetickou”.

Také maltodextrin, který v MANĚ používáme, se vyrábí s využitím mikroorganismů a jejich enzymů - amyláz z kukuřičného škrobu. Používáme ten nejkvalitnější maltodextrin od evropských výrobců s vysokým oligomerizačním stupněm a čistotou, který lidské tělo dobře využije. I lidské tělo je vytvářeno na základě chemických procesů, stejně tak i rostliny a živočichové, rozdíl od syntézy v průmyslu je jen v původci děje a použitých chemikáliích. 

Není to člověk, ale příroda vytváří ty nejúčinnější známé jedy (jako např. botulotoxin, toxiny sinic, plísní…). Toxiny bakterií a plísní patří mezi ty nejjednovatější látky, s jakými se v potravinách můžeme setkat a je proto zavedeno mnoho metodik, jak kontaminaci potravin těmito přírodními látkami předcházet. Mezi další nežádoucí složky potravin patří přemíra těžkých kovů, a to těch, které mají pouze negativní vliv na organismus (arsen, kadmium, olovo, rtuť) a také těch, které jsou potřebné pouze v úzkém oknu optimálního množství, kdy příjem menších či větších množství organismu škodí (tam patří například měď, mangan, molybden, železo, chrom, kobalt či zinek). Rostliny i živočichové tyto látky ze svého okolí přirozeně koncentrují a tak může např. i rajče obsahovat nebezpečná množství arsenu, olova, kadmia, pokud roste na jimi bohaté zemině. Pěstováním potravin v čistém, nezamořeném prostředí (“bio”) nejlépe předejdeme přítomnosti nevhodných látek. Důkladné chemickýé analýzy potravin ukážou konkrétní množství látek jak nevhodných, tak i těch, které člověk potřebuje. 

 V tomto má MANA velkou výhodu, neboť je podrobena důkladnému testování v ČR akreditovanými laboratořemi a poskytuje tak přehled jak o prospěšných složkách této potraviny, tak i množství těch nežádoucích, které jsou hluboko pod limity, kdy by mohly mít negativní účinky na organismus. Jsme dále pod dohledem a kontrolami ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce, o čemž jsme na blogu také psali. 

Nově na stránkách umožňujeme každému, aby se na výsledky analýz podíval a sám se přesvědčil o tom, že údaje v nutričním štítku máme zcela podložené kvalitními analýzami všech surovin, které používáme. Tvrzení, která vydáváme, mají váhu a nejsou postavené na domněnkách, pocitech či studiích potravin, které mohou být zcela nepřenositelné do českých podmínek. Česká legislativa je v tomto striktní a ve spojení se sesterskou evropskou organizací EFSA je tvrdší, než většina amerických norem pod taktovou FDA. Nařizuje také výrobci se striktně držet faktů a ne domněnek, zakazuje vydávat nepodložená tvrzení o své potravině, vše musí být náležitě zdokladováno studiemi, analýzami a experimenty. Proto si také nedovolíme tvrdit něco, co nemáme plně ověřeno, což považuji za obrovskou výhodu MANY v rámci celosvětové komunity “práškových jídel”. 

Časté jsou dotazy na olejové složky, které máme v lahvičce. Proč jsou tedy oleje v lahvičce ? Protože jejich zamíchání do sáčku by vedlo k významnému snížení doby trvanlivosti. Rostlinné oleje, vystavené v pytlíku vzduchu - kyslíku - vytvářejí hydroperoxidy olejů a další produkty degradace (např. 4-hydroxy-2-nonenal), které jsou zdraví škodlivé a mají nepříjemnou chuť i vůni. Týká se to i práškovaných rostlinných semen s vyšším obsahem nenasycených tuků, jako jsou oříšky apod. Produkty oxidace tuků jsou velmi jedovaté pro buňky, zejména svalové. Snižují obecně životaschopnost buněk, které jsou mu vystaveny (reference k oxidaci olejů: Choe E, Min DB. Mechanisms and factors for edible oil oxidation. Comp Rev Food Sci Food Safety. 2006;5:169). Tato degradace by byla absorbcí olejů do práškové složky ještě řádově urychlena, čemuž ale bráníme právě separátní lahvičkou olejů. 

Můžeme garantovat minimální trvanlivost 1 rok a stát si za ní, s pomocí analýz i adekvátních vědeckých studií. Odkazovat se na články z wikipedie skutečně není při profesionální výrobě takové potraviny dostačující a znalosti hmotné skladby potravin na molekulární úrovni musejí být na výši, a o to se osobně za team MANA snažím."

 Dobrou chuť přeje Marek.

The Latest posts

Užij si atraktivní kombinace Many za výhodnou cenu

Užij si atraktivní kombinace Many za výhodnou cenu

Láska napříč vesmírem: Čerstvá chuť jahod a sametové Many jako dokonalý pár

Láska napříč vesmírem: Čerstvá chuť jahod a sametové Many jako dokonalý pár

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many