Úplně nová úroveň energie, soustředění a výkonu díky nově přidanému kokosovému MCT C8 oleji

Úplně nová úroveň energie, soustředění a výkonu díky nově přidanému kokosovému MCT C8 oleji

 Tuky mají obecně špatnou reputaci. Skutečnost je ovšem taková, že ne všechny tuky jsou „špatné“. Určité druhy, pokud jsou správně zařazené do jídelníčku, mohou mít na naše zdraví i psychickou pohodu neuvěřitelně pozitivní vliv. Například MCT C8 kokosový olej je snad nejčistším palivem, které svému tělu i mozku můžeš dopřát! Přináší s sebou naprosto novou úroveň energie, a to bez následného útlumu. MCT má zkrátka fascinující vliv nejen na soustředění a výkon při sportu, učení či práci, ale pomáhá i při léčbě nejrůznějších neurodegenerativních onemocnění. Zajímá tě, jak je to možné? Co konkrétně MCT odlišuje od ostatních tuků a proč jsme v nové receptuře Mana Mark 7 upustili od klasického kokosového oleje a nahradili ho právě MCT C8? A co vůbec C8 znamená? Pokračuj ve čtení… 

Abychom lépe pochopili význam MCT oleje, musíme si nejprve ujasnit, jaký mají v našem těle tuky význam. Obecně se dá říct, že tuky jsou živiny, které nám dodávají energii (dodají tělu 2x více energie než bílkoviny nebo sacharidy) – profituje z toho zejména lidský mozek, který se skládá téměř ze 60 % z tuků. Právě proto mají tuky významný vliv na integritu a celkovou výkonnost našeho mozku.

Ve formě fosfolipidů jsou pak tuky součástí buněčných membrán, pomáhají při syntéze některých hormonů a zároveň jsou důležité pro správné vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích, jako jsou A, D, E a K. Nejen z těchto důvodů je proto důležité své tělo o tuky neochuzovat. Jak se ale zorientovat v tom, které z nich jsou pro nás prospěšné?

Nasycené vs nenasycené tuky

V základu se tuky skládají z nasycených a nenasycených (mono- a polynenasycené) mastných kyselin – proto se často používá i označení nasycené a nenasycené tuky. Zjednodušeně se dá říct, že tuky dělíme v závislosti na tom, jaký typ mastných kyselin obsahují. Z chemického hlediska se samotné tuky (jinými slovy také lipidy) v přírodě vyskytují nejčastěji jako estery tří mastných kyselin a glycerolu, přičemž v závislosti na typu obsažených mastných kyselin se liší i vlastnosti, kterými dané tuky disponují. 

Obecná shoda mezi dietology a odborníky na výživu je, že polynenasycené tuky (v nichž jsou obsaženy např. omega-3 mastné kyseliny, které hrají důležitou roli při regulaci zánětů v těle) jsou pro lidské tělo zdravější než tuky nasycené, které (společně s průmyslově vyráběnými transmastnými kyselinami) v případě nadměrné konzumace podle provedených výzkumů zvyšují hladinu celkového a LDL cholesterolu v krvi a mají negativní vliv nejen na srdeční a cévní systém, ale jsou také příčinou obezity.  

Ne všechny nasycené mastné kyseliny jsou na tom ovšem stejně a významnou výjimkou jsou právě MCT oleje. 

Co je MCT a jak se liší od ostatních nasycených tuků

MCT olej je tzv. zdravý typ nasycených tuků, který se nejčastěji vyrábí destilací z kokosového a palmojádrového oleje, nachází se však také v kozím a dokonce i v mateřském mléce.

Název je odvozen od délky řetězce mastných kyselin, z anglického medium chain triglycerides – triglyceridy se středním řetězcem. Triglycerid je vědecké označení pro základní složku rostlinných a živočišných tuků, která je složena z molekuly glycerolu a tří mastných kyselin spojených dohromady. Lidské buňky zacházejí s tuky odlišně i v závislosti na délce jejich řetězce, a proto mohou mít tuky s odlišnými délkami nasycených mastných kyselin (a tedy i různým počtem atomů ve své chemické struktuře) i různé účinky na zdraví. 

Většina nasycených mastných kyselin má dlouhý uhlíkový řetězec, což znamená, že obsahují 14 až 20 atomů uhlíku, zatímco mastné kyseliny s krátkým řetězcem obsahují méně než 6 atomů uhlíku. 

Mastné kyseliny s krátkým uhlíkovým řetězcem jsou produkovány prospěšnými střevními bakteriemi v našem mikrobiomu – jsou to tedy konečné produkty fermentace rozpustné vlákniny. Tyto kyseliny tvoří hlavní zdroj výživy pro buňky tlustého střeva. Mezi látky, které mají nejlepší vliv na produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem patří např. polysacharid inulin nebo ovesné betaglukany, které jsou v nutričně kompletní Maně také obsaženy. Více informací o inulinu a dalších zdrojích rozpustné i nerozpustné vlákniny obsažené v Maně zde

 

 

 Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem, které se nacházejí v MCT olejích, obsahují převážně 6 až 10 atomů uhlíku, v menší míře (cca 2 %) pak i 12 – a právě rozdíl v délce řetězce mastných kyselin dělá MCT jedinečnými. Počet atomů uhlíku v triglyceridu totiž určuje, jak je tělo zpracovává na energii. Obecně platí, že čím delší je řetězec, tím je pro tělo těžší zpracovat a využít tuky jako zdroj energie. Jak to funguje?

Mastné kyseliny se středním řetězcem obsažené v MCT tucích mají menší molekulární velikost než ty s dlouhým řetězcem, a proto se snadněji vstřebávají a metabolizují játry. Jakmile jsou MCT mastné kyseliny transportovány do jater, rychle se odbourávají a přeměňují na ketony (sloučeniny, které fungují jako nosiče energie), než jsou v této nové formě uvolněny zpět do krve. 

Odtud jsou pak ketony transportovány k použití pro jiné buňky, zejména pro náš mozek, kosterní svaly a srdce (místo aby se energie přeměňovala z jednoduchých cukrů nebo glukózy, kdy tělo sice rychle získá potřebnou energii, ta ovšem po krátké době klesá a člověk se dostává do útlumu). Tímto způsobem se tuky se středně dlouhým řetězcem rychle přeměňují na energii, jejíž přísun tělu je navíc stabilnější než při čerpání ze sacharidů.

Pozitivní účinky MCT potvrzuje řada studií

Efektivitu MCT podporují i odborné studie. Journal of Nutritional Science and Vitaminology se například zaměřil na výkonnost rekreačních sportovců, kteří po dobu dvou týdnů jedli potraviny obsahující MCT, díky čemuž byli schopni absolvovat delší tréninky s vysokou intenzitou. 

Podobné výsledky ukazuje i japonská studie z roku 2008, ve které bylo prokázáno, že sportovci suplementující MCT olej vydrželi při vysoce intenzivních intervalových trénincích (HIIT) cvičit déle a navíc se jim během HIIT vytvořilo ve svalech méně laktátu (sloučenina, která u méně trénovaných sportovců přináší typické ztuhnutí svalů, bolest a únavu). Výhody MCT oleje však můžeme pozorovat i jinde, než ve sportovní sféře!

Fascinující benefity MCT oleje v kostce

Jak už jsme uvedli výše, kvalitní MCT olej se v těle během několika málo minut promění v ketony, a tak poskytne mozku prakticky okamžitý zdroj energie bez pocitů únavy. To však není vše. Podle studie publikované v roce 2018 ve vědeckém časopise The Lancet Neurology se MCT olej ukázal jako vhodná podpůrná léčba při neurodegenerativním onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, přičemž dle výsledků zlepšuje i projevy epilepsie nebo autismu. 


Molekula kyseliny kaprylové (C8).Tato kyselina může být metabolisovaná v našem těle na ketony rychleji než jiné mastné kyseliny se středním řetezcem, proto jsou MCT kyseliny kaprylové (MCT C8) považovány za nejefektivnější formu MCT.

Další výhodou, kterou užívání MCT oleje přináší, je také to, že zabraňuje růstu některých škodlivých bakterií a virů, protože má antibakteriální, antivirové a protiplísňové vlastnosti, díky čemuž může MCT pomoci „vyrovnávat“ poměr bakterií ve střevech a příznivě působit na střevní mikrobiom. Bylo prokázáno, že MCT snižuje růst kvasinek (Candida albicans) o 25 % a má podstatný vliv i na snížení růstu bakterie Clostridium difficile, která způsobuje průjmy.

Další velkou kapitolou je pak velký vliv MCT na snížení LDL cholesterolu, rizika srdečních onemocnění i na lepší zvládání cukrovky 2. typu. 

Studie publikovaná v roce 2010 v časopise Pharmacological Research například zjistila, že u mužů s nadváhou, kteří 29 dní užívali MCT olej se lněným olejem a fytosteroly, došlo ke snížení celkového cholesterolu o 12,5 % ve srovnání s 4,7% snížením u účastníků, kteří užívali pouze olivový olej. MCT olej zároveň snižuje i důležitý zánětlivý marker zvaný C-reaktivní protein, který je spojován se zvýšenou pravděpodobností vzniku srdečních onemocnění. A v neposlední řadě – diabetici, kteří jedli MCT před injekční aplikací inzulínu, potřebovali o 30 % méně inzulínu, což naznačuje, že MCT oleje pomáhají udržovat stabilní hladinu glukózy v krvi. 

V MCT olejích se vyskytují čtyři typy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem – liší se od sebe nejen počtem uhlíků, ale i využitím:

  • Kyselina kapronová (C6) je ve většině MCT olejích v malé koncentraci. Je mírně rozpustná ve vodě a dobře funguje jako zdroj energie. Má však nepříjemný zápach a ani její chuť není úplně příjemná.
  • Kyselina kaprylová (C8) se v těle velmi rychle odbourává na ketonové látky – tedy dostupnou energii pro svaly i mozek – a pomáhá snižovat množství tělesného tuku. Má také antimikrobiální vlastnosti a je prakticky bez zápachu. 
  • Kyselina kaprinová (C10) má mnoho stejných vlastností jako kyselina kaprylová (C8) – např. zvyšuje tvorbu ketolátek, je antimikrobiální a může pomáhat snižovat množství tělesného tuku, ale její zpracování na ketolátky trvá v těle obecně o něco déle. Čistá kyselina má příjemnou vůni.
  • Kyselina laurová (C12) je hlavní složkou kokosového oleje. Stejně jako C8 a C10 má i kyselina laurová antimikrobiální vlastnosti. Protože se však jedná o větší molekulu (více atomů uhlíku spojených dohromady), trvá její metabolismus déle, a proto není pro tvorbu ketolátek optimální.

MCT C8 olej v nejnovější receptuře Mana Mark 7

Když výše uvedené kyseliny porovnáme, kyselina kaprylová z toho vyjde jednoduše nejlépe. Je bez zápachu, nepříjemné chuti, efektivně se metabolizuje v játrech a ještě ke všemu si ponechává všechny benefity zmíněné u ostatních… 

Čistá kyselina kaprylová (C8) ve formě triglyceridů z kokosového oleje významně zlepšuje absorpci živin, lépe stimuluje metabolismus a snižuje pocit hladu, takže může pomoci i při hubnutí. Navíc se v těle dobře vstřebává a je beze zbytku využitelná. Díky antimikrobiálním vlastnostem může být zároveň kyselina kaprylová prospěšná u onemocnění, jako jsou zubní infekce nebo infekce dýchacích cest. 

To je také jeden z důvodů, proč se doporučuje tzv. oil pulling, což je starověká praktika, která spočívá v „převalování“ kokosového oleje v ústech, aby se odstranily bakterie a podpořilo se zdraví zubů. Často je tato metoda spojována s tradičním indickým lékařským systémem Ayurveda. 

MCT C8 zároveň zajišťuje rychlejší a efektivnější energetickou podporu oproti běžnému MCT. Běžným MCT máme namysli kombinaci výše zmíněných kyselin. Když se podíváme na to, co je dostupné na trhu, tak u běžných potravinových doplňků tvoří největší podíl obvykle kyselina kaprylová (50 – 80 %) a kaprinová (20 – 50 %), které se přirozeně vyskytují třeba ve zmíněném kokosovém oleji či v kozím mléce. Na druhé straně, samotný MCT C8 olej je tvořen destilovanými triglyceridy s 95 – 99% obsahem kyseliny kaprylové.

Studie publikovaná roku 2014 ve Philippine Journal of Science udává, že kokosový olej sice obsahuje přibližně 65 % MCT, ale 42 % z toho je méně efektivní kyselina laurová (C12) – kyselina kaprylová (C8) tvoří jen asi 7 % a kyselina kaprinová (C10) 5 %. 

Kokosový olej je dobrým zdrojem MCT – i z tohoto důvodu byl součástí předešlé iterace Many Mark 6. Abychom však dosáhli stejných účinků, jako při používání koncentrovaného MCT C8, museli bychom kokosového oleje zkonzumovat mnohem vyšší množství. Proto jsme v nejnovější generaci Mark 7 od kokosového oleje upustili a nahradili ho prémiovým MCT C8 olejem s čistým obsahem (99 %) triglyceridů kyseliny kaprylové. Více o novinkách ve složení Many generace Mark 7 se dozvíš zde

Na závěr chceme dodat jednu věc – věříme, že informace, které mají možnost měnit životy lidí k lepšímu, je potřeba sdílet. Jestli se nám proto tímto článkem podařilo přiblížit ti neuvěřitelný potenciál, který v sobě MCT C8 ukrývá, máme upřímnou radost. A pokud se rozhodneš vyzkoušet skvělé účinky (nejen) tohoto oleje na vlastní kůži, stačí kliknout a dopřát svému tělu všech 176 zdravotních benefitů, které Mana nabízí!

 

Zdroje:

[1] Koji Nagao, Teruyoshi Yanagita (2010) Medium-chain fatty acids: Functional lipids for the prevention and treatment of the metabolic syndrome.
Online:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S104366180900276X?via%3Dihub

[2] Fabian M. Dayrit, Philippine Journal of Science (2014) Lauric Acid is a Medium-Chain Fatty Acid, Coconut Oil is a Medium-Chain Triglyceride.
Online:https://philjournalsci.dost.gov.ph/images/pdf/pjs_pdf/vol143no2/pdf/Lauric_acid_is_a_mediuam_chain_fatty_acid.pdf

[3] R. H. Eckel, A. S. Hanson, A. Y. Chen, J. N. Berman, T. J. Yost, E. P. Brass (1992) Dietary substitution of medium-chain triglycerides improves insulin-mediated glucose metabolism in NIDDM subjects.
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1568535/

[4] Chia-Yu Chang, Der-Shin Ke, Jen-Yin Chen (2009) Essential fatty acids and human brain.
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20329590/

[5] Healthline.com (2019) What’s the Difference Between Saturated and Unsaturated Fat?
Online: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/saturated-vs-unsaturated-fat

[6] Current Developments in Nutrition (2017) Tricaprylin Alone Increases Plasma Ketone Response More Than Coconut Oil or Other Medium-Chain Triglycerides: An Acute Crossover Study in Healthy Adults.
Online: https://academic.oup.com/cdn/article/1/4/e000257/4555134?login=false

[7] Wei Zhao, M. Varghese, P. Vempati, A. Dzhun, Alice Cheng, Jun Wang, Dale Lange, A. Bilski, I.Faravelli, G. Maria Pasinetti (2012) Caprylic Triglyceride as a Novel Therapeutic Approach to Effectively Improve the Performance and Attenuate the Symptoms Due to the Motor Neuron Loss in ALS Disease.
Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3492315/

[8] Naohisa Nosaka, Yoshie Suzuki, Akira Nagatoishi, Michio Kasai, Jian Wu, Motoko Taguchi (2009) Effect of Ingestion of Medium-Chain Triacylglycerols on Moderate- and High-Intensity Exercise in Recreational Athletes.
Online: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnsv/55/2/55_2_120/_article

[9] Katrin Augustin BSc, A. Khabbush MSc, S. Williams PhD, S. Eaton PhD, M. Orford PhD Prof., H. Cross PhD, Prof., Simon J. R. Heales PhD, Prof., M. C. Walker PhD, Prof., R. S. B. Williams PhD (2018) Mechanisms of action for the medium-chain triglyceride ketogenic diet in neurological and metabolic disorders.
Online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474442217304088

[10] D. O. Ogbolu, A. A. Oni, O. A. Daini, A. P. Oloko (2007) In vitro antimicrobial properties of coconut oil on Candida species in Ibadan, Nigeria.
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17651080/

[11] C. Papavassilis, K. K. Mach, P. A. Mayser (1999) Medium-chain triglycerides inhibit growth of Malassezia: implications for prevention of systemic infection.
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10507598/

[12] Diuli A. Cardoso, Annie S. B. Moreira, Glaucia M. M. de Oliveira, R. Raggio Luiz, Glorimar Rosa (2015) A Coconut Extra Virgin Oil-rich Diet Increases HDL Cholesterol And Decreases Waist Circumference And Body Mass In Coronary Artery Disease Patients.
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26545671/

[13] Bulletproof.com (2020) What Is MCT Oil? The Ultimate Guide To MCT Oil Supplements.
Online:https://www.bulletproof.com/supplements/dietary-supplements/the-definitive-guide-to-mcts/#ref-13

[14] Medical News Today (2019) What causes high cholesterol?
Online: https://www.medicalnewstoday.com/articles/9152

[15] Kamal Patel, Examine (2022) Medium-chain triglycerides.
Online:https://examine.com/supplements/MCTs/research/#sources-and-composition_physicochemical-properties

The Latest posts

Užij si atraktivní kombinace Many za výhodnou cenu

Užij si atraktivní kombinace Many za výhodnou cenu

Láska napříč vesmírem: Čerstvá chuť jahod a sametové Many jako dokonalý pár

Láska napříč vesmírem: Čerstvá chuť jahod a sametové Many jako dokonalý pár

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many