eCommerce Manager

Kategorie pozice: Sales & Customer & Technical Support
Teritorium působení: EVROPA, USA, ASIE
Kancelář: Modletice, Středočeský kraj
Nadřízený: CEO
Typ úvazku: Full-time

Co čekat

Jak pokračujeme v růstu, Mana hledá lídry s vysokým potenciálem pro zefektivnění globální eCommerce a budováním vynikajících týmů a procesů, které podporují a se zaměřují hlavně na zákaznickou cestu od začátku do konce. eCommerce Manager zajišťuje úspěch tím, řídí a dohlíží na všechny prodejní a servisní operace po celém světě. V této roli jste vy zodpovědný za vedení manažerů a za zavádění efektivních procesů zaměřených na zákazníka. Vaší misí je pomoci společnosti Mana urychlit přechod na udržitelnou energii pro lidi ve formě rostlinného a nutričně kompletního jídla.

Co budete dělat

BUDUJETE EFEKTIVNÍ TÝMY
• Vytváříte, synchronizujete a spravujete činnosti ve spolupráci s výkonným manažerským teamem vycházející z produktového release plánu
 dle strategie společnosti
• Udržujete a pozitivně rozvíjíte základní metriky pro excelentní akvizici a retenci zákazníka
• Aktivně vedete a spolupracujete s akvizičním, retenčním, technickým a social media týmem
• Efektivně rozvíjíte spolupráce v sociálních médiích a digitálním prostoru v souladu s hodnotami společnosti 
• Najímáte vynikající tým silných a různorodých lídrů a přebíráte za ně osobní odpovědnost onboardingu a dalšího rozvoje akvizičního, retenčního a technického teamu.
• Máte konzistentní 1:1 schůzky s vyhodnocením a vytváříte kulturu pravidelného koučování a zpětné vazby.
• Řešíte nízký výkon rychle a soucitně. Řešíte všechny problémy s lidmi a bezpečností včasným a efektivním způsobem. 
• Efektivně spolupracujete s oddělením lidských zdrojů a vhodnými partnery.
• Udržujete a rozvíjíte nejlepší výkonné spolupracovníky. S trpělivostí chápete motivace jednotlivců a aktivně
koučujete směrem k rozvojovým cílům, poskytujete zpětnou vazbu, kterou lze okamžitě uplatnit. Znásobujete schopnosti
členů týmu a uvolňujete jeho potenciál excelovat.
• Energizujete ostatní a budujete týmovou kulturu vysokého výkonu a důvěry. Zajišťujete mentalitu šampionů,
psychickou bezpečnost a prostředí, kde se nosí odvaha. Vytváříte prostředí, kde jsou všechny hlasy vyslyšeny a cítí se sebevědomě otevřeně mluvit.

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
• Vlastníte celou cestu UI/UX zákazníka od konce ke konci a neustále se snažíte zlepšovat maximální spokojenost zákazníků.
• Aktivně monitorujete trendy zákaznických služeb za účelem provedení nezbytných vylepšení, koučujete tým
a neustálé zlepšujete komunikaci, procesy a vztahy s cílem zvýšit úroveň podpory zákazníka.

SITUAČNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
• Dynamický řešitel problémů, který se vypořádává se změnami tím, že vede s „Proč“ a inspirativním vstupem a akcí.
• Přiděluje a přesouvá zdroje podle potřeby na základě obchodních priorit a zkušeností zákazníků. Pružný
a klidný pod silným tlakem.
• Možnost koučování. Přebírá plnou odpovědnost za osobní rozvoj. Pravidelně vyžaduje zpětnou vazbu od spoluhráčů
nahoře, dole a přilehle a demonstruje schopnost učení tím, že provede jasné změny chování.
• Vysoce orientovaný na poslání a motivuje ostatní, aby viděli celkový obraz.

VYHODNOCUJETE
• Přebíráte plnou odpovědnost za sdělování obchodních priorit týmu a zainteresovaným stranám.
• Odstraňujete bariéry a poskytujete podporu, aby tým mohl čelit výzvám. Přímí podřízení vědí, co se
od nich očekávaná a jak se jejich práce propojuje v širším týmu.
• Chápete a vlastníte každý aspekt výkonu eCommerce. Nastavujete cíle, v reálném čase monitorujete individuální i týmové výsledky.

Co přinesete

• Lidé na prvním místě, leader který upřednostňuje rozvoj efektivního týmu
• Neúnavná snaha o dokonalost; poskytujete uznání a zpětnou vazbu
• Multiplikátor, který povznáší myšlení a výkon všech kolem sebe a zároveň jim dává pocítit docenění a být součástí
• Přemýšlíte v základních principech, vždy najdete kreativní cestu k řešení dříve neřešitelných problémů
• Výjimečná integrita díky oddanému a etickému přístupu k prodejnímu teamu
• Odhodlání a nadšení pracovat po večerech a víkendech po boku zbytku týmu
• Platný řidičský průkaz v zemi, ve které žádáte

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOST
• Bakalářský titul a/nebo ekvivalentní zkušenosti s vedením komplexního zákaznického teamu
• Zažité vedení velkých týmů v rychle se měnícím prostředí
• Funkční zkušenosti na pozicích podporujících jak prodej/akvizici nových zákazníků, tak retenci/podporu
stávajících zákazníků
• Prokázaná schopnost inspirovat, ovlivňovat a vést týmy k odpovědnosti za dosažení společného cíle
• Zkušenosti s vedením týmů a řízením různorodé skupiny rolí a odpovědností

FYZICKÉ POŽADAVKY
• Schopnost stat nebo sedět alespoň 8 hodin denně
• Příležitostné cestování nutné pro schůzky a akce mimo pracoviště; obvykle méně než 10 % času

Kompenzace and benefity

BENEFITY
Konkurenční plat + bonus (z excelentního výkonu)
Nemoc a Dovolená (sick days)
Cestovní benefity
Zaměstnanecké slevy na produkty, merch a příslušenství

 • Vytvořit a synchronizovat celofiremní produktový plánu výrobou a dalšími obchodními kanály. 
 • Spolupracovat s výkonným manažerským týmem, obchodními a technickými týmy, abyste zajistili, že plán splňuje potřeby značky a že jsou stanoveny priority.
 • Spravovat globální eCommerce plán. Definovat potřebné projekty, načasovat a sestavit týmy odborníků na dané téma. 
 • Provádět, sdílet srozumitelné data a analýzy a reporty
 • Vést, rozvíjet a spravovat eCommerce tým s cílem efektivně optimalizovat ROAS
 • Dohlížet na sledování klíčových metrik pro e-commerce
 • Správa stávajících SEM a SEO týmů, agentur a dodavatelů.
 • Spolupracovat s IT a vést iniciativy na dodržování ochrany osobních údajů (GDPR, CCPA atd.) a podporovat strategie vztahů se zákazníky.
 • Vylepšovat naše testovací metody pro optimalizaci webu a vyhodnocení dopadu každého zlepšení na prodejní cestu.
 • Proaktivně porozumět potřebám zákazníků a tomu, jak můžeme zachytit a udržet jejich zájem
 • Identifikovat příležitosti ke zvýšení relevance user experience prostřednictvím doporučení a personalizace.
 • Vytvořit smysluplné obchodní poznatky a vést vývoj/implementaci analytických nástrojů pro zlepšení v oblasti e-commerce.
 • Komunikovat klíčové poznatky a doporučení vedoucím pracovníkům v celé organizaci.
 • Provádět analýzu digitálního zážitku, tržních trendů a partnerství s třetími stranami na podporu rozvoje nových a stávajících digitálních zážitků.
 • Být v obraze o průmyslových trendech, konkurenčním prostředí, stejně jako o nových digitálních technologiích, přístupech, zdrojích a příležitostech.
 • Odpovídat za zisk a ztrátu a za rozpočet elektronického obchodu
 • Dosahovat kvartálních a ročních cílů společnosti na úrovni EBITDA


eCommerce Retention Manager

Kategorie pozice: Sales & Customer & Technical Support
Teritorium působení: EVROPA, USA, ASIE
Kancelář: Modletice, Středočeský kraj
Nadřízený: eCommerce Manager
Typ úvazku: Full-time

Co čekat

Budete se starat o to nejcennější, našeho zákazníka, a to jako vlastní dítě. Budete odpovědní za zajištění toho, aby zákazníci zůstali loajální vůči "love brand" značce a aby se skvěle bavili. Identifikujete a řešíte všechny potřeby, které mohou způsobovat odchod zákazníků, a také hledají způsoby, jak je v budoucnu udržet maximálně spokojenými. Pro excelentní výsledky v udržení zákazníků často pracujete s velkými skupinami lidí najednou – můžete například řídit celé oddělení plné zástupců zákaznických služeb. To znamená, že jste schopni žonglovat s více úkoly najednou a přitom si zachovat vysokou úroveň pozornosti k detailům. Vyrábíte super cool merchandise, spravujete "unicorn subscription" program, pořádáte párty a posíláte o všech novinkách zprávy všem našim fanouškům a zákazníkům. Jste FUN manager!

Co budete dělat

BUDUJETE EFEKTIVNÍ TÝM
 • Vlastníte strategii udržení zákazníků prostřednictvím organických a placených kanálů obsahové sítě
 • Vedete schůzky digitálního plánování s externími agenturami pro podporu obchodního plánu k dosažení marketingových cílů
 • Úzce spolupracujete s týmem elektronického obchodu, abyste zajistili, že UI/UX umožňují obchodní potřeby
 • Jste klíčovým přispěvatelem ke strategii digitální komunikace v úzké spolupráci s marketingem, abyste zajistili, že budou splněny retenční potřeby
 • Spravujete emailovou automatizaci a manuální potřeby odesílání skupinám nebo celku zákazníku
 • Spravujete agentury pro vyhledávání a reklamní síť, abyste zajistili, že kampaně fungují správně; pořádejte týdenní schůzky, abyste zajistili, že zlepšení a opatření povedou k nárůstu prodeje, zvýší návratnost investic a odrážejí nejnovější trendy v oboru
 • Spravujete kampaně v placených sociálních sítích, včetně briefingu, nahrávání kampaní, testování, publikování a průběžné optimalizace
 • Každodenně spravujete všechny aspekty vývoje kampaní
 • Integrujete strategii testování A/B napříč retenčními kanály
 • Identifikujete příležitosti ke zvýšení výkonu a vytváříte obchodní případy, a pokud jsou zapotřebí přinášíte další efektivní investice
 • Rozvíjíte digitální partnerství, která podporují povědomí o značce a retenční konverzi
 • Zajisťujete labeling, že jsou kampaně označeny pro efektivní přehledy
 • Úzce spolupracujete s feedbackem "Chat Customer Care" týmem, abyste zapracovali zpětnou vazbu
 • Identifikujete způsoby, jak digitálně zapojit zákazníky do maloobchodních kanálů
 • Stručně a jasně reportujete důležité KPI o aktivitě a rozpočtu
 • Efektivně spravujete retenční budget
 • Prezentujete pomocí reportingu v požadované frekvenci a formátu
 • Aktivně udržujete povědomí o trendech v digitálního multikanálového marketingu a o tom, co dělá konkurence v prostoru

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
• Odpovídáte za spokojenost zákazníka od A-Z. Neustále děláte absolutní maximum zlepšit spokojenost zákazníků
• Aktivně monitorujete trendy zákaznických služeb za účelem provedení nezbytných vylepšení a neustálé zlepšujete excelentní komunikaci, procesy a vztahy s cílem zvýšit úroveň podpory zákazníka

SITUAČNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
• Dynamický řešitel problémů, který se vypořádává se změnami tím, že vede s „Proč“ a inspirativním výstupem a akcí
• Přidělujete a přesouváte zdroje podle potřeby na základě obchodních priorit a spokojenosti zákazníků. Pružnost a klid pod silným tlakem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za osobní rozvoj. Pravidelně vyžadujete zpětnou vazbu od spoluhráčů
nahoře, dole a přilehle a demonstrujete schopnost učení tím, že provedete jasné změny chování.
• Vysoce orientovaný na poslání a motivuje ostatní, aby viděli celkový obraz.

VYHODNOCUJETE
• Přebíráte plnou odpovědnost za sdělování obchodních priorit týmu a zainteresovaným stranám.
• Odstraňujete bariéry a poskytujete podporu, aby tým mohl čelit výzvám. Přímí podřízení vědí, co se
od nich očekávaná a jak se jejich práce propojuje v širším týmu.
• Chápete a vlastníte každý aspekt výkonu retenčního eCommerce. Nastavujete cíle, v reálném čase monitorujete individuální i týmové výsledky.

Co přinesete

• Lidé na prvním místě, leader který upřednostňuje rozvoj efektivního týmu
• Neúnavná snaha o dokonalost; poskytujete uznání a zpětnou vazbu
• Multiplikátor, který povznáší myšlení a výkon všech kolem sebe a zároveň jim dává pocítit docenění a být součástí
• Přemýšlíte v základních principech, vždy najdete kreativní cestu k řešení dříve neřešitelných problémů
• Výjimečná integrita díky oddanému a etickému přístupu k prodejnímu teamu
• Odhodlání a nadšení pracovat po večerech a víkendech po boku zbytku týmu
• Platný řidičský průkaz v zemi, ve které žádáte

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOST
• Bakalářský titul a/nebo ekvivalentní zkušenosti s vedením komplexního zákaznického teamu
• Zažité vedení větších týmů v rychle se měnícím prostředí
• Funkční zkušenosti na pozicích podporujících retenci/podporu zákazníků
• Prokázaná schopnost inspirovat, ovlivňovat a vést týmy k excelenci a odpovědnosti za dosažení společného cíle
• Zkušenosti s vedením týmů a řízením různorodé skupiny rolí a odpovědností

FYZICKÉ POŽADAVKY
• Schopnost stat nebo sedět alespoň 8 hodin denně
• Příležitostné cestování nutné pro schůzky a akce mimo pracoviště; obvykle méně než 10 % času

Kompenzace and benefity

BENEFITY
Konkurenční plat + bonus (z excelentního výkonu)
Nemoc a Dovolená (sick days)
Cestovní benefity
Zaměstnanecké slevy na produkty, merch a příslušenství


eCommerce Acquisition Manager

Kategorie pozice: Sales & Customer & Technical Support
Teritorium působení: EVROPA, USA, ASIE
Kancelář: Modletice, Středočeský kraj
Nadřízený: eCommerce Manager
Typ úvazku: Full-time


Co čekat

Jak pokračujeme v růstu, Mana hledá lídra s vysokým potenciálem pro zefektivnění a růst globální eCommerce a pro budováním vynikajících týmů a procesů, které podporují zákaznickou cestu od samého začátku. Budete se starat o akvizici nového zákazníka. Budete odpovědní za zajištění toho, aby jste přivedli budoucí loajální zákazníky. Staráte se o to, aby o nové zákazníky bylo excelentně postaráno, a aby byli obeznámeni se značkou a jejími "love brand" hodnotami. Identifikujete a řešíte všechny potřeby, které způsobují příliv nových zákazníků, a také hledáte a aktivně podněcujete nové. Pro excelentní výsledky v akvizici nových  zákazníků často pracujete s velkými skupinami lidí najednou – budete například řídit PPC oddělení nebo přidružené agenturní služby na více trzích najednou. To znamená, že jste schopni žonglovat s více úkoly najednou a přitom si zachovat vysokou úroveň pozornosti k detailům.

Co budete dělat

 • BUDUJETE EFEKTIVNÍ TÝM
  • Vlastníte strategii získávání zákazníků prostřednictvím organických a placených kanálů obsahové sítě
  • Vedete schůzky digitálního plánování s externími agenturami pro podporu obchodního plánu k dosažení marketingových cílů
  • Úzce spolupracujete s týmem elektronického obchodu, abyste zajistili průchodnost pro excelentní konverzní poměr naplňující obchodní potřeby
  • Jste klíčovým přispěvatelem ke strategii digitální komunikace v úzké spolupráci s marketingem, abyste zajistili, že budou splněny akviziční potřeby
  • Spravujete PPC agentury pro vyhledávání a reklamní obsahovou síť, abyste zajistili, že kampaně fungují správně; pořádejte týdenní schůzky, abyste zajistili, že zlepšení a opatření povedou k nárůstu prodeje, zvýší návratnost investic a odrážejí nejnovější trendy v oboru
  • Spravujete kampaně v placených sociálních sítích, včetně briefingu, nahrávání kampaní, testování, publikování a průběžné optimalizace
  • Každodenně spravujete všechny aspekty vývoje kampaní
  • Integrujete strategii testování A/B napříč akvizičními kanály
  • Identifikujete příležitosti ke zvýšení výkonu a vytváříte obchodní případy, a pokud jsou zapotřebí přinášíte další efektivní investice
  • Rozvíjíte digitální partnerství, která podporují povědomí o značce
  • Zajisťujete labeling, že jsou kampaně označeny pro efektivní přehledy
  • Úzce spolupracujete s feedbackem "Chat Customer Care" týmem, abyste operativně zapracovali zpětnou vazbu
  • Identifikujete způsoby, jak digitálně zapojit zákazníky do maloobchodních kanálů
  • Stručně a jasně reportujete důležité KPI o aktivitě a rozpočtu
  • Efektivně spravujete akviziční budget
  • Prezentujete pomocí reportingu v požadované frekvenci a formátu
  • Aktivně udržujete povědomí o trendech v digitálního multikanálového marketingu a o tom, co dělá konkurence v prostoru

  ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
  • Odpovídáte za akvizici zákazníka od A-Z. Neustále děláte absolutní maximum zlepšit získávání nových zákazníků
  • Aktivně monitorujete trendy v akvizici zákazníků za účelem provedení nezbytných vylepšení a neustálé zlepšujete excelentní komunikaci, procesy a vztahy s cílem zvýšit úroveň

  SITUAČNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
  • Dynamický řešitel problémů, který se vypořádává se změnami tím, že vede s „Proč“ a inspirativním výstupem a akcí
  • Přidělujete a přesouváte zdroje podle potřeby na základě obchodních priorit a spokojenosti zákazníků. Pružnost a klid pod silným tlakem.
  • Přebíráte plnou odpovědnost za osobní rozvoj. Pravidelně vyžadujete zpětnou vazbu od spoluhráčů
  nahoře, dole a přilehle a demonstrujete schopnost učení tím, že provedete jasné změny chování.
  • Vysoce orientovaný na poslání a motivuje ostatní, aby viděli celkový obraz.

  VYHODNOCUJETE
  • Přebíráte plnou odpovědnost za sdělování obchodních priorit týmu a zainteresovaným stranám.
  • Odstraňujete bariéry a poskytujete podporu, aby tým mohl čelit výzvám. Přímí podřízení vědí, co se
  od nich očekávaná a jak se jejich práce propojuje v širším týmu.
  • Chápete a vlastníte každý aspekt výkonu akvizičního eCommerce. Nastavujete cíle, v reálném čase monitorujete individuální i týmové výsledky.

Co přinesete

• Lidé na prvním místě, leader který upřednostňuje rozvoj efektivního týmu
• Neúnavná snaha o dokonalost; poskytujete uznání a zpětnou vazbu
• Multiplikátor, který povznáší myšlení a výkon všech kolem sebe a zároveň jim dává pocítit docenění a být součástí
• Přemýšlíte v základních principech, vždy najdete kreativní cestu k řešení dříve neřešitelných problémů
• Výjimečná integrita díky oddanému a etickému přístupu k prodejnímu teamu
• Odhodlání a nadšení pracovat po večerech a víkendech po boku zbytku týmu
• Platný řidičský průkaz v zemi, ve které žádáte

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOST
• Bakalářský titul a/nebo ekvivalentní zkušenosti s vedením komplexního zákaznického teamu
• Zažité vedení větších týmů v rychle se měnícím prostředí
• Funkční zkušenosti na pozicích podporujících retenci/podporu
stávajících zákazníků
• Prokázaná schopnost inspirovat, ovlivňovat a vést týmy k odpovědnosti za dosažení společného cíle
• Zkušenosti s vedením týmů a řízením různorodé skupiny rolí a odpovědností

FYZICKÉ POŽADAVKY
• Schopnost stát nebo sedět alespoň 8 hodin denně
• Příležitostné cestování nutné pro schůzky a akce mimo pracoviště; obvykle méně než 10 % času

Kompenzace and benefity

BENEFITY
Konkurenční plat + bonus (z excelentního výkonu)
Nemocenská a Dovolená (+ sick days)
Cestovní benefity
Zaměstnanecké slevy na produkty, merch a příslušenství


Creative & Art Director

Kategorie pozice: Sales & Customer & Technical Support
Teritorium působení: EVROPA, USA, ASIE
Kancelář: Modletice, Středočeský kraj
Nadřízený: eCommerce Manager
Typ úvazku: Full-time


Co čekat

Jste odpovědní za excelentní kreativní návrhy a vedení nových kreativních konceptů. Máte v režii a účastníte se veškerého grafického a webového designu, videí, animací, infografiky, materiálů pro sociální média, pro retailové partnery, fotografií a propagačních prostředků. Jste studnice nápadů a vytříbeného vkusu, který vyznačuje minimalismus spojený s inspirativními art prvky a styly.

Co budete dělat
BUDUJETE EFEKTIVNÍ TÝM

• Vlastníte odpovědnost za kreativní a artovou strategii brandu
• Vedete schůzky digitálního plánování s externími agenturami pro podporu obchodního plánu k dosažení marketingových cílů
• Jste klíčovým přispěvatelem ke strategii digitální komunikace v úzké spolupráci s marketingem, abyste zajistili, že budou splněny akviziční a retenční potřeby
• Zajišťujete konzistentnost vzhledu napříč všemi (online i offline) interními a externími kanály
• Vedete veškerý kreativní design, produkci, copywriting a finální nasazení
• Dodržjete pokyny pro značku a "tone of voice"
• Spravujete a plánujete produkční kalendář
• Jste odpovědní za Školit a poskytovat zpětnou vazbu kreativnímu týmu společnosti
• Aktivně spolupracujete s lídry společnosti, zejména marketingovým týmem
• Podílíte se na dosažení marketingových a prodejních cílů

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
• Odpovídáte za vnímání brandu zákazníkem. Neustále děláte absolutní maximum toto vnímání zlepšit
• Aktivně monitorujete trendyza účelem provedení nezbytných vylepšení a neustálé zlepšujete excelentní komunikaci, procesy a vztahy s cílem zvýšit úroveň

SITUAČNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
• Dynamický řešitel problémů, který se vypořádává se změnami tím, že vede s „Proč“ a inspirativním výstupem a akcí
• Přidělujete a přesouváte zdroje podle potřeby na základě obchodních priorit a spokojenosti zákazníků. Pružnost a klid pod silným tlakem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za osobní rozvoj. Pravidelně vyžadujete zpětnou vazbu od spoluhráčů
nahoře, dole a přilehle a demonstrujete schopnost učení tím, že provedete jasné změny chování.
• Vysoce orientovaný na poslání a motivuje ostatní, aby viděli celkový obraz.

VYHODNOCUJETE
• Přebíráte plnou odpovědnost za sdělování obchodních priorit týmu a zainteresovaným stranám.
• Odstraňujete bariéry a poskytujete podporu, aby tým mohl čelit výzvám. Přímí podřízení vědí, co se
od nich očekávaná a jak se jejich práce propojuje v širším týmu.
• Chápete a vlastníte každý aspekt výkonu akvizičního eCommerce. Nastavujete cíle, v reálném čase monitorujete individuální i týmové výsledky.

Co přinesete

• Lidé na prvním místě, leader který upřednostňuje rozvoj efektivního týmu
• Neúnavná snaha o dokonalost; poskytujete uznání a zpětnou vazbu
• Multiplikátor, který povznáší myšlení a výkon všech kolem sebe a zároveň jim dává pocítit docenění a být součástí
• Přemýšlíte v základních principech, vždy najdete kreativní cestu k řešení dříve neřešitelných problémů
• Výjimečná integrita díky oddanému a etickému přístupu k prodejnímu teamu
• Odhodlání a nadšení pracovat po večerech a víkendech po boku zbytku týmu
• Platný řidičský průkaz v zemi, ve které žádáte

 Silné estetické cítění a porozumění rozmanitosti jazyků designu
 Dobrá orientace ve formách digitálních kanálů, analytické schopnosti
 Dokonalé pochopení toho, jak vypadá excelentní kreativa a formát ve své třídě
 Silné taktické i strategické myšlení pro dosažení cílů společnosti
 Silné komunikační dovednosti a schopnosti budovat vztahy

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOST
• Bakalářský titul a/nebo ekvivalentní zkušenosti s vedením komplexního zákaznického teamu
• Zažité vedení větších týmů v rychle se měnícím prostředí
• Funkční zkušenosti na pozicích vedení kreativního a altového teamu
• Prokázaná schopnost inspirovat, ovlivňovat a vést týmy k odpovědnosti za dosažení společného cíle
• Zkušenosti s vedením týmů a řízením různorodé skupiny rolí a odpovědností

FYZICKÉ POŽADAVKY
• Schopnost stát nebo sedět alespoň 8 hodin denně
• Příležitostné cestování nutné pro schůzky a akce mimo pracoviště; obvykle méně než 10 % času
Kompenzace and benefity

BENEFITY
Konkurenční plat + bonus (z excelentního výkonu)
Nemocenská a Dovolená (+ sick days)
Cestovní benefity
Zaměstnanecké slevy na produkty, merch a příslušenství


Manažer/ka social media a spolupráce

Kategorie pozice: Sales & Customer & Technical Support
Teritorium působení: EVROPA, USA, ASIE
Kancelář: Modletice, Středočeský kraj
Nadřízený: eCommerce Manager
Typ úvazku: Full-time


Co čekat

Pečujete o sociální sítě a veškeré spolupráce s ambasadory a influencery značky. Jste energická osoba, která miluje spolupracovat s nadanými lidmi, kteří naší společnosti přinášejí vysokou přidanou hodnotu. Zbožňujete navrhovat a realizovat různé akce, překvapení a dárky pro naše nejmilejší. Jste odpovědni za ambasadorský a influencerský plán a jeho režii. Jste "FUN" manažer, nejpozitivněji naladěná osoba, která má v malíku aktuální informace o nejnovějších digitálních technologiích a trendech sociálních médií. Zároveň nesete veškerou odpovědnost, jste inspirativní leader, s kterým je radost být v kontaktu. Máte vynikající komunikační dovednosti a umíte kreativně a srozumitelně vyjádřit hodnoty a názory. Jste schopni excelentně zvládnout přítomnost na sociálních sítích a zajistit vysokou úroveň zapojení naší komunity.

Co budete dělat
BUDUJETE EFEKTIVNÍ TÝM A KOMUNITU
• Vlastníte strategii ambasadorského a influencerského programu a dalších přidružených spoluprací
Spolupracujete primárně na barterové bázi a dle toho identifikujete a realizujete obchodní spolupráce
• Vedete schůzky digitálního plánování s interními teamy pro podporu obchodního a marketingového plánu k dosažení cílů
• Jste klíčovým přispěvatelem ke strategii digitální komunikace v úzké spolupráci s marketingem, abyste zajistili, že budou splněny akviziční a retenční potřeby
• Navrhujete a organizujete a komunikujete společenské akce
• Vytváříte a publikujete poutavý obsah
• Úzce spolupracujete s feedbackem "Chat Customer Care" týmem, abyste operativně zapracovali zpětnou vazbu
• Každodenně spravujete všechny aspekty vývoje kampaní
• Rozvíjíte digitální partnerství, která podporují povědomí o značce
• Stručně a jasně reportujete důležité KPI o aktivitě a rozpočtu
• Prezentujete pomocí reportingu v požadované frekvenci a formátu
• Aktivně udržujete povědomí o trendech v digitálního multikanálového marketingu a o tom, co dělá konkurence v prostoru
• Identifikujete příležitosti ke zvýšení výkonu a vytváříte obchodní případy, a pokud jsou zapotřebí přinášíte další efektivní investice
• Rozvíjíte způsoby, jak digitálně zapojit zákazníky do maloobchodních kanálů
• Jste klíčovým přispěvatelem ke strategii digitální komunikace v úzké spolupráci s marketingem, abyste zajistili, že budou splněny akviziční a retenční potřeby
• Spravujete agentury pro pro social media, abyste zajistili, že kampaně fungují správně; pořádejte týdenní schůzky, abyste zajistili, že zlepšení a opatření povedou k nárůstu prodeje, zvýší návratnost investic
• Spravujete kampaně v placených sociálních sítích, včetně briefingu, nahrávání kampaní, testování, publikování a průběžné optimalizace
• Každodenně spravujete všechny aspekty vývoje kampaní
• Integrujete strategii testování A/B napříč akvizičními kanály
• Efektivně spravujete akviziční budget
• Aktivně udržujete povědomí o trendech v digitálního multikanálového marketingu a o tom, co dělá konkurence v prostoru

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
• Odpovídáte za akvizici zákazníka od A-Z. Neustále děláte absolutní maximum zlepšit získávání nových zákazníků
• Aktivně monitorujete trendy v akvizici zákazníků za účelem provedení nezbytných vylepšení a neustálé zlepšujete excelentní komunikaci, procesy a vztahy s cílem zvýšit úroveň

SITUAČNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
• Dynamický řešitel problémů, který se vypořádává se změnami tím, že vede s „Proč“ a inspirativním výstupem a akcí
• Přidělujete a přesouváte zdroje podle potřeby na základě obchodních priorit a spokojenosti zákazníků. Pružnost a klid pod silným tlakem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za osobní rozvoj. Pravidelně vyžadujete zpětnou vazbu od spoluhráčů
nahoře, dole a přilehle a demonstrujete schopnost učení tím, že provedete jasné změny chování.
• Vysoce orientovaný na poslání a motivuje ostatní, aby viděli celkový obraz.

VYHODNOCUJETE
• Přebíráte plnou odpovědnost za sdělování obchodních priorit týmu a zainteresovaným stranám.
• Odstraňujete bariéry a poskytujete podporu, aby tým mohl čelit výzvám. Přímí podřízení vědí, co se
od nich očekávaná a jak se jejich práce propojuje v širším týmu.
• Chápete a vlastníte každý aspekt výkonu akvizičního eCommerce. Nastavujete cíle, v reálném čase monitorujete individuální i týmové výsledky.

Co přinesete

• Lidé na prvním místě, leader který upřednostňuje rozvoj efektivního týmu
• Neúnavná snaha o dokonalost; poskytujete uznání a zpětnou vazbu
• Multiplikátor, který povznáší myšlení a výkon všech kolem sebe a zároveň jim dává pocítit docenění a být součástí
• Přemýšlíte v základních principech, vždy najdete kreativní cestu k řešení dříve neřešitelných problémů
• Výjimečná integrita díky oddanému a etickému přístupu k prodejnímu teamu
• Odhodlání a nadšení pracovat po večerech a víkendech po boku zbytku týmu
• Platný řidičský průkaz v zemi, ve které žádáte

• Silné estetické cítění a porozumění rozmanitosti jazyků designu
• Dobrá orientace ve formách digitálních kanálů, analytické schopnosti
• Dokonalé pochopení toho, jak vypadá excelentní kreativa a formát ve své třídě
• Silné taktické i strategické myšlení pro dosažení cílů společnosti
• Silné komunikační dovednosti a schopnosti budovat vztahy

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOST
• Bakalářský titul a/nebo ekvivalentní zkušenosti s vedením social media, spoluprací a pořádání společenských akci
• Zažité vedení větších týmů v rychle se měnícím prostředí
• Funkční zkušenosti na pozicích vedení kreativního a altového teamu
• Prokázaná schopnost inspirovat, ovlivňovat a vést týmy k odpovědnosti za dosažení společného cíle
• Zkušenosti s vedením týmů a řízením různorodé skupiny rolí a odpovědností

FYZICKÉ POŽADAVKY
• Schopnost stát nebo sedět alespoň 8 hodin denně
• Příležitostné cestování nutné pro schůzky a akce mimo pracoviště; obvykle méně než 10 % času


Mana je zaměstnavatelem zaměřeným na rovné příležitosti, jsme zavázáni k vytváření diverzity na pracovišti. Všichni kvalifikovaní uchazeči obdrží protiplnění za zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, věk, národní původ, postižení, genderovou identitu nebo jakýkoli jiný faktor chráněný platnými státními nebo místními zákony.