Obchodní podmínky: roční předplatné Mana Plus+

Objednávkou si kupující objednává Mana produkt na rok, tj. dodání 12 krabic Mana Powder Mark 6, tedy na každý měsíc jednu krabici.

Kupující zaplatí uvedenou částku, tj. za všechna balení najednou a obdrží určenou slevu.

Prodávající bude Manu dodávat tak, že bude zasílat každé 3 měsíce zásilku obsahující 3 krabice a to tak, že první balení Prodávající zašle do 3 dnů od přijetí úhrady, druhé balení zašle do 95 dní od přijetí úhrady, třetí balení do 185 dní od přijetí úhrady a čtvrté balení do 280 dní od přijetí úhrady. 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze během prvních 14 dnů od zaplacení, nelze odstoupit později.

Prodávající si vyhrazuje právo zaslat balení i později než je uvedeno pro případ technických a jiných problémů; v případě prodlení delším než 1 měsíc, má Kupující právo odstoupit od smlouvy a  Prodávající mu vrátí poměrnou část ceny. Za prodlení se nepovažuje nesoučinnost anebo prodlení na straně Kupujícího (nepřevzetí zboží z jakéhokoliv důvodu, odmítnutí převzetí, neohlášená změna adresy Kupujícího apod.).