PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhraj Manu na 1 měsíc zdarma“

Pořadatel
1.1 Pořadatelem soutěže je Heaven Labs s.r.o., se sídlem Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, dále jen „Pořadatel“.

Jak soutěžit
2.1 Podmínkou účasti v soutěži je zaslání mailu prostřednictvím webových stránek Pořadatele a následné potvrzení této mailové adresy prostřednictvím potvrzovacího mailu zaslaného Pořadatelem.

Pro koho je soutěž určena
3.1 Soutěž je určena pro každého fanouška Many

Vyloučené osoby
4.1 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci všech s Pořadatelem spolupracujících agentur, společností a blízkých osob. V případě, že by se výhercem měla stát taková osoba, výhra jí nebude předána, bude ze soutěže vyřazena a bude vylosován jiný výherce.

Výhra
5.1 Vylosovaný výherce vyhrává MANA Powder na 1 měsíc, tj. 4 balení (krabic) MANA Powder v kombinaci všech příchutí, tedy 1 balení (krabici) MANA Powder Origin, 1 balení (krabici) MANA Powder Love, 1 balení (krabici) MANA Powder Sunlight a 1 balení (krabici) MANA Powder Dream.

Výherce
6.1 Výherce bude vybrán náhodně ze všech došlých mailů.

Práva a povinnosti pořadatele
7.1 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady Soutěžícím.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

7.3 Pořadatel neodpovídá za to, že Soutěžící - výherce nekontaktoval pořadatele pomocí mailové zprávy. 

7.4 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.


Zpracování osobních údajů, schválení pravidel
8.1 Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů (mailu) do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu 5 let. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

8.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. 


Závěrečná ustanovení
9.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel. V případě jakýchkoliv dalších rozporů určuje výklad Pořadatel.

9.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

V Praze dne 2. dubna 2019