Marek Humpl

Co-Founder & R&D Officer

Marek má v Maně na starosti technologii produktu. Určuje strategii firmy v oblastech výzkumu, vývoje, složení produktu, analýz a klinických studií a všeho chemického, fyzikálního či biologického, co s produktem souvisí. Dohlíží na výrobu produktu. Podílí se na řešení překvapujících situací, kterými výroba, výzkum a vývoj, coby syntetické činnosti vždy disponují.

Marek je vášnivý chemik a chemií se zabývá od svých 12 let. Organickou chemii má vystudovanou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.) se zaměřením absolventských prací na enantioselektivní organickou syntézu farmakologicky aktivních látek. Souběžně se studiem založil vlastní společnost s cílem aplikovat chemii na řešení nejrůznějších technologických výzev firem. Následné působení v Maně ho plně zaměstnalo.

"Mana je zhmotněnou aplikací vědeckých a technologických poznatků 21. století v jedlé formě. Představuje realizaci toho nejlepšího, co lidstvo v teoretické rovině ví a zná v našem oboru. Je aplikací poznání, která dává lidem možnosti se jako civilizace rozvíjet. Směry tohoto vývoje však nemusí být v důsledku jen kladné. Morální hodnoty a etické principy, které se mohou poněkud ztrácet pod narůstajícím nánosem všech informací, jsou základem našeho uvažování v Maně. Cílem je, aby celková bilance Many pro naši planetu a lidstvo byla pozitivní, či alespoň neutrální.”