Název projektu:

Excelentní nutrienty s definovatelným složením pro Mana™ produkty a technologická optimalizace in-house produkce jejich zdrojů

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024714

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva VIII

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu s názvem Excelentní nutrienty s definovatelným složením pro Mana™ produkty a technologická optimalizace in-house produkce jejich zdrojů je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti produkce nutričně plných potravin.

Termín realizace:

01/2021 – 05/2023

Originální dokument (PDF)

Stáhnout