Cu | Měď

Měď je dalším ze stopových prvků, který je nezbytný pro život. Po železe a zinku je nejzastoupenějším stopovým prvkem v lidském těle. V živých organismech je měď součástí enzymů, svou roli hraje také během angiogeneze, během obranných mechanismů organismu a metabolismu glukózy a cholesterolu.

Mezi potraviny bohaté na měď patří zejména maso, mořské plody, ořechy a různá semínka. Bezpečné a adekvátní množství mědi v potravě bylo navrženo mezi 1,5 až 3 mg na den pro dospělého člověka.

Bylo prokázáno, že měď přispívá k:

  • udržení normálního stavu pojivových tkání
  • normálnímu energetickému metabolismu
  • normální činnosti nervové soustavy
  • normální pigmentaci vlasů a pokožky
  • normálnímu přenosu železa v těle
  • normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk před oxidativním stresem.

‍Přesné informace o obsahu mědi v ManaPowder Origin najdete zde. Informace o obsahu mědi u ManaDrink Origin naleznete zde.

Mana je nutričně kompletní jídlo. Užijte si Manu jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Zdroj informací:

Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, Scientific Commettee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, EFSA 2006

Online: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Klinická studie:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1211/epdf

The Latest posts

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.