Ca | Vápník

Vápník je váhově jeden z nejhojněji zastoupených prvků lidského těla, přičemž většina se nachází v kostech a zubech. Nejčastěji se vyskytuje ve formě fosforečnanu vápenatého, dále jako volný vápenatý kation, vázaný s bílkovinami, sírany a uhličitany. Vápník se účastní nervové svalové činnosti, je nezbytný pro správnou srážlivost krve, reguluje řadu fyziologických dějů a má i stavební funkci.

Vápník přispívá k*:

  • normální srážlivosti krve
  • normálnímu energetickému metabolismu
  • normální činnosti svalů
  • normální funkci nervových procesů
  • funkci trávicích enzymů
  • procesu dělení a specializace buněk
  • udržení normálního stavu kostí a zubů.

*Aby bylo těchto účinků dosaženo, je nutné denně přijmout alespoň 750 mg denně (1,2).

Poměr vápníku a fosforu

Často zmiňovanou otázkou je správný poměr vápníku a fosforu. Pokud se správně stravujete, nemusíte se ničeho obávat. Dle výsledků, které zveřejnil evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), je u dospělých průměrný příjem vápníku 928 mg/den a fosforu 1415,85 mg/den.

Stanovení doporučeného denního příjmu fosforu, bylo určeno na základě poměru vápníku a fosforu v lidském těle. Tento poměr se pohybuje mezi 1,4:1 až 1,9:1 (Ca:P). Doporučený denní příjem pro vápník je 850 mg a doporučený denní příjem pro fosfor byl stanoven na 550 mg. Ke správnému vstřebávání a využití vápníku i fosforu navíc přispívá vitamin D.

Zde jsou uvedeny příklady jednotlivých surovin, které běžně konzumujete a jejich přibližný obsah fosforu, jehož výskyt nemusí být vždy přirozený: ve 100 g ementálu / bílého pečiva / mandlí / nebo čočky je obsaženo více než 450 mg tohoto prvku. Pro srovnání, v Maně je obsah fosforu přirozený (pouze v surovinách) a oproti uvedeným surovinám nižší.

Vápník je již přirozenou součástí našich surovin, ze kterých se Mana Prášek i Mana Drink vyrábí. Navíc přidáváme vápník ve formě uhličitanu vápenatého.

Přesné informace o obsahu vápníku v ManaPowder Origin najdete zde. Informace o obsahu vápníku u ManaDrink Origin naleznete zde.

Mana je nutričně kompletní jídlo. Užijte si Manu jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Zdroje informací:

1) Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, EFSA 2006.
Online: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

2) Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO expert consultation, Bangkok, Thailand, 21–30 September 1998.
Online: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42716/1/9241546123.pdf

3) Scientific Opinion on Dietary Reference Values for calcium, EFSA Panel on Dietic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Italy, 8 December 2015.
Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4101

4) Scientific Opinion on Dietary Reference Values for phosphorus, EFSA Panel on Dietic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Italy.
Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4185

5) Nařízení komise (EU), 16 May.
Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:CS:PDF

Klinická studie:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1272/epdf 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.1210

The Latest posts

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.

Family Pack Mark 8 je tady. Nejvýhodnější způsob, jak si užít Manu.

Family Pack Mark 8 je tady. Nejvýhodnější způsob, jak si užít Manu.