F | Fluor

Fluor se v potravinách vyskytuje v kombinaci s jinými prvky ve formě anorganických fluoridů. Funkcí těchto sloučenin je tvorba kostí a zubů, mají totiž pozitivní vliv na tvorbu skloviny. Chrání kosti před osteoporózou a podporují kardiovaskulární systém. 

Fluoridy se v Maně vyskytují ve stopových množstvích, které pocházejí z našich přírodních surovin. Denní doporučená dávka je 3,5 mg. 

Přesné informace o obsahu fluoru v ManaPowder Origin najdete zde. Informace o obsahu fluoru u ManaDrink Origin naleznete zde.

Mana je nutričně kompletní jídlo. Užijte si Manu jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Zdroj informací:

Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, EFSA 2006.
Online: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. National Academies Press, Washington D.C. 1997.
Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109825/

 

The Latest posts

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.