Společnost Heaven Labs s.r.o., se sídlem Modletice 194, 251 10, Modletice, Česká republika, IČO: 03257398, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 229291 (Prodávající) tímto stanoví podmínky pro možnost vrácení zboží/jednotlivých produktů Zákazníkem (Spotřebitelem) v rámci akce „30 dnů záruka spokojenosti“ pro jednotlivé produkty takto.

 

ManaPowder

 1. Zákazník je oprávněn od každého samostatně prodávaného produktu (příchutě/položky v e-shopu) vrátit nejvýše 1 krabici.
 1. Zákazník zašle na adresu Prodávajícího:
 • původní nerozbalenou krabici, anebo
 • krabici, která musí obsahovat nerozbalené sáčky anebo prázdný/é sáček/ky ManaPowder™.
 1. Vrácené krabice musí obsahovat všechny sáčky původního balení a šarže, nicméně sáčky mohou být otevřené (jejich obsah může být spotřebován).


  ManaDrink™
 1. Zákazník je oprávněn od každého samostatně prodávaného produktu (příchutě/položky v e-shopu) vrátit nejvýše 1 balení.

 2. Zákazník zašle na adresu Prodávajícího:
 • původní nerozbalené balení, anebo
 • balení, které musí obsahovat nerozbalené lahve ManaDrink™ anebo prázdnou/é lahev/lahve ManaDrink™.
 1. Vrácené balení musí obsahovat všechny lahve původního balení a šarže, nicméně lahve mohou být otevřené (jejich obsah může být spotřebován). 


  ManaBurger™
 1. Zákazník je oprávněn vrátit nejvýše 1 krabici ManaBurger™.
 1. Zákazník zašle na adresu Prodávajícího pouze původní papírovou krabici bez obsahu; tedy Zákazník nezasílá zpět žádný ManaBurger™. 
 1. Zákazník zašle v rámci uplatnění nároků na odstoupení fotodokumentaci prokazující znehodnocení, popř. likvidaci alespoň jednoho kusu ManaBurger™.


  Family Pack
 1. Na balení Family Pack se akce „30 dnů záruka spokojenosti” nevztahuje. 


  ManaBar
 1. Zákazník je oprávněn od každého samostatně prodávaného produktu (příchutě/položky v e-shopu) vrátit nejvýše 1 krabici.

 2. Zákazník zašle na adresu Prodávajícího:
 • původní nerozbalenou krabici, anebo
 • krabici, která musí obsahovat všechny nerozbalené tyčinky ManaBar™.