Dávkování Many pro děti

Průměrný energetický příjem pro děti (kcal)

Tabulka níže ukazuje průměrný denní energetický příjem (kcal) vyhodnocený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) u chlapců a dívek v závislosti na věku, pohlaví a fyzické aktivitě. Pro představu jedna porce ManaPowderu obsahuje 400 kcal, kdežto jedna porce ManaDrinku obsahuje 330 kcal.

* Hodnoty odpovídají nízké fyzické aktivitě (PAL 1.4)
** Hodnoty odpovídají vyšší fyzické aktivitě (PAL 1.8)
NA – z angl. Not Applicable nebo Not Assessed (= hodnotu nelze aplikovat nebo posoudit)


Procentuální zastoupení jedné porce ManaDrinku v průměrném příjmu dítěte

Zajímá tě, kolik procent představuje jeden ManaDrink o 330 kcal z průměrného denního příjmu dítěte? Tabulka níže je sestavena dle průměrného doporučeného denního příjmu dětí a adolescentů (viz Tabulka 1) s ohledem na pohlaví, věk a fyzickou aktivitu dítěte.

* Hodnoty odpovídají nízké fyzické aktivitě (PAL 1.4)
** Hodnoty odpovídají vyšší fyzické aktivitě (PAL 1.8)
NA – z angl. Not applicable or not assessed (hodnotu nelze aplikovat nebo posoudit)


Jak odměřit jednu dětskou porci

Jak přibližně odměřit jednu porci ManaPowderu pro děti různých věkových kategorií? Jedna odměrka představuje 43 g práškové Many. Tabulka níže je sestavena dle průměrného doporučeného denního příjmu dětí a adolescentů (viz Tabulka 1) a zohledňuje pohlaví, věk a fyzickou aktivitu dítěte.

* Hodnoty odpovídají nízké fyzické aktivitě (PAL 1.4)
** Hodnoty odpovídají vyšší fyzické aktivitě (PAL 1.8)
NA – z angl. Not Applicable nebo Not Assessed (= hodnotu nelze aplikovat nebo posoudit)

Strava tvoří základ našeho zdraví. Především v průběhu růstu a dospívání se nároky na příjem živin mění a je třeba tomu přizpůsobit jídelníček. Nevyváženost v potravě, jako je nadbytečný nebo naopak nedostatečný příjem makronutrientů (tuky, bílkoviny, sacharidy), ale i mikronutrientů (vitamíny, minerály), může způsobit vážné zdravotní potíže.

Právě proto jsme se rozhodli poskytnout ti stručný návod ohledně této problematiky. Mana je potravina, kterou lze bezpečně konzumovat po 3. roce života. Užívání Many před tímto věkem, prosím, konzultujte s dětským lékařem nebo lékárníkem.‍

Optimální výživa dětí a adolescentů

‍Děti a dospívající by měli být především vedeni k tomu, aby jedli rozmanitou stravu a stravovali se pravidelně, alespoň pětkrát denně. Měli by přijímat stravu bohatou na vlákninu, bílkoviny, zdravé tuky, vápník a vitamín D, který je důležitý pro správný vývin jejich kostí. Samozřejmě nesmějí ve stravě dítěte chybět i ostatní živiny, vitamíny a minerální látky. Jejich tělo je ve vývinu a potřebuje, aby jejich strava byla vyvážená.

Mana by neměla tvořit u této věkové skupiny plnou náhradu rozmanité stravy, ale může sloužit jako plnohodnotná svačinka místo jídla z “automatu”, „fastfoodu“ nebo sladkostí s přidaným cukrem. Především Mana s příchutí kakaa by mohla mít u dětí a adolescentů velký úspěch a můžeš mít zároveň jistotu, že jim dáváš jen to nejlepší.

Energetický příjem dětí je hodně rozličný, pohybuje se průměrně od 1 500 kcal u mladších dětí až do 2 800 kcal u starších adolescentů. Tabulka výše (Tabulka č. 1) ukazuje průměrný denní vhodný příjem kalorií doporučený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) u chlapců a dívek v závislosti na věku, pohlaví a také na fyzické aktivitě.


MAKRONUTRIENTY

Bílkoviny


Proteiny neboli bílkoviny jsou nedílnou složkou potravy dětí, adolescentů i dospělých. Proteiny jsou zdrojem dusíku a aminokyselin, které jsou důležité pro tvorbu svalů, nervů a mnoha dalších tkání nebo mohou fungovat jako transportéry jiných látek. V Maně jsme se snažili mít kompletní aminokyselinové spektrum dle doporučených příjmů Světové zdravotnické organizace (WHO) a EFSA. 

Mezi esenciální aminokyseliny patří valin, leucin, isoleucin, threonin, methionin, lysin, fenylalanin a tryptofan. Některé aminokyseliny jsou esenciální pouze v určitém období lidského života. Rychle rostoucí organismus potřebuje poměrně vysoká množství argininu a histidinu. Tělo si částečně dokáže aminokyseliny samo syntetizovat, ale ne v potřebných koncentracích. Proto tyto dvě aminokyseliny nazýváme semiesenciální.

Podrobnější informace o bílkovinách a aminokyselinovém profilu najdeš zde.

ManaPowder obsahuje v jedné porci 21 g bílkovin, kdežto ManaDrink obsahuje v jedné porci 17 g bílkovin.


Průměrná potřeba bílkovin u dětí

Následující tabulka ukazuje průměrnou denní potřebu bílkovin u dětí a adolescentů.

* PRIs – z angl. Population Reference Intake (PRI) = příjem živiny, která pravděpodobně splní potřeby téměř všech zdravých lidí v populaci
** g/kg bw/den – denní množství proteinu v gramech vztažené na tělesnou váhu dítěte v kilogramech 

*** stanovené výpočtem z průměrné potřeby bílkovin u dětí a adolescentů a průměrné váhy u dívek a chlapců

Sacharidy

Sacharidy patří do skupiny karbohydrátů. U dětí a dospívajících by sacharidy měly tvořit 43 – 58 % jejich denního příjmu, z čehož by cukry měly pokrývat 16 – 36 % příjmu.

Mezi sacharidy s vysokým glykemickým indexem (70 – 100) (to jsou ty, které nám zvyšují krevní cukr) řadíme monosacharidy, disacharidy, oligosacharidy a škrob. Zvláštní skupinu tvoří tzv. “přidané cukry”, což jsou především jednoduché cukry, které byly přidány do potravin během výroby a přípravy.

Minimální dávka cukrů na den je 50 – 100 g, což je dávka, která zabrání ketóze (proces charakteristický tvorbou ketolátek, kdy tělo z nedostatku cukrů přechází ke štěpení tuků, tzv. lipolýze).

Příjem 130 g celkových sacharidů denně u dětí (> 1 rok) by dle doporučení EFSA měl být dostatečný pro pokrytí potřeb glukózy pro mozek.

V ManaPowderu a ManaDrinku jsou sacharidy zastoupeny následujícími surovinami: maltodextrinem, isomaltulosou, ovesnou vlákninou s obsahem beta-glukanů, arabskou a xantanovou gumou a dále minoritním množstvím sacharidů, které doprovázejí ostatní suroviny. Cukry jsou zastopeny isomaltulózou, která je zdrojem glukózy a fruktózy. Jedna porce ManaPowderu (86 g) obsahuje 33 g sacharidů, kdežto porce ManaDrinku obsahuje 28 g sacharidů, z čehož ManaDrink obsahuje 6,5 gramu cukru a ManaPowder 7 gramu cukru.


Vláknina ‍

Vláknina se řadí mezi polysacharidy. Přestože je vláknina nestravitelná, plní v našem zažívacím ústrojí velmi významnou funkci. Vlákninu dělíme na rozpustnou a nerozpustnou. Oba druhy jsou velmi důležité.

Rozpustná vláknina v zažívacím traktu absorbuje vodu a tvoří slizovou vrstvu, která zpomaluje vstřebávání tuků a cholesterolu (tedy především LDL cholesterolu, který nám ucpává cévy). Díky tomu, že v žaludku nabobtná a nasává vodu, vyvolává delší pocit sytosti. Rozpustná vláknina navíc funguje jako střevní prebiotikum, tudíž jako potrava pro tělu prospěšné střevní bakterie.

Nerozpustná vláknina mechanicky čistí naše střeva a urychluje průchod zažívacím traktem. Snižuje vstřebávání cukrů, čímž snižuje glykemický index potravin.

Ovšem významně vyšší užívání vlákniny než je doporučené denní množství nemá na naše zdraví pozitivní efekt. Nadužívání vlákniny snižuje množství vstřebaných živin a zejména dvojmocných minerálních látek například vápníku, železa nebo zinku, které tvoří nerozpustné sloučeniny s fytáty nebo jinými látkami obsaženými ve vláknině. ‍

Obsah vlákniny je v práškové Maně 7 g na porci a v ManaDrinku 4,4 g na porci‍.


Průměrný příjem vlákniny u dětí

V následující tabulce je uvedený průměrný denní příjem vlákniny dle věku a kolik % z průměrného příjmu vlákniny obsahuje 1 porce ManaPowderu a ManaDrinku.

Tuky

Tuky jsou velmi významnou složkou potravy. Nejen, že jsou hlavní zásobárnou energie, ale tvoří i buněčné membrány, které fungují jako nosiče některých vitamínů (A, D, E, K), antioxidantů, a jsou součástí žlučových kyselin.

Tuky se dělí na nasycené mastné kyseliny a nenasycené mastné kyseliny. Mezi nenasycené mastné kyseliny patří především omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Tyto mastné kyseliny se nazývají esenciální, což znamená, že si je tělo neumí vyrobit samo, ale musí je získat z potravy.

Omega-3 mastné kyseliny vedou k prevenci srdečních příhod, chrání proti ateroskleróze, omezují srážlivost krevních destiček a jsou celkově zdraví prospěšné. Patří sem především tři mastné kyseliny s dlouhým řetězcem a to EPA, DHA a ALA (EPA – eikosapentaenová kyselina, DHA – dokosahexaenová kyselina a ALA- alfa-linolenová).

Minimální dávka EPA a DHA na den pro děti od 3 let je 250 mg. Tato dávka je minimální dávka, není však úplně optimální, proto jsme se v Maně rozhodli množství mastných omega-3 kyselin o něco zvýšit. Mana obsahuje 1,3 g omega-3 mastných kyselin na jednu dávku práškové Many (tudíž 86 g prášku), u ManaDrinku je to 1,1 g. ‍

ALA se podílí na udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. ALA by měla tvořit alespoň 0,5 % denního příjmu energie, Mana obsahuje přes 1 g ALA na jednu dávku prášku nebo drinku. Konkrétně ManaPowder obsahuje 1280 mg ALA a ManaDrink 1090 mg.

Omega-6 mastné kyseliny. Do této skupiny patří kyselina linolová (LA). Není přímo určena prahová hodnota kyseliny linolové, dle WHO by LA měla tvořit 4 % z referenčního denního příjmu pro děti od 3 let. ‍


MIKRONUTRIENTY

Vitamíny a minerály ‍

Vitamíny a minerály jsou důležitou součástí potravy u dětí i dospělých. V období dospívání má tělo dokonce zvýšenou potřebu některých vitamínů a minerálů. Například vápník, který se podílí na výstavbě kostí, má v období dospívání velmi významnou funkci. Kromě toho absorpce tohoto minerálu je vázaná na vitamín D.


Doporučený denní příjem vitamínů a minerálů u dětí

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty doporučeného denního příjmu vitamínů a minerálních látek u dětí a adolescentů, které můžete porovnat se zastoupením těchto nutrientů v 1 porci ManaPowderu a ManaDrinku.

* AI – Adekvátní příjem živiny (AI) = průměrná hodnota příjmu živiny na základě pozorování nebo experimentů, která se považuje za přiměřenou.
* PRIs - z angl. The population reference intake (PRI) = příjem živiny, která pravděpodobně splní potřeby téměř všech zdravých lidí v populaci

F – dívky, M – chlapci, RE – retinol ekvivalent (1 μg RE = 1 μg retinolu = 6 μg β-karotenu = 12 μg jiných karotenoidů s aktivitou provitaminu A)

Zdroje:

[1] European Safety Food Authority (2019) Dietary Reference Values for Nutrients Summary report.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2017.e15121

[2] Potravinyinfo.cz (2016) Zpráva o potravinách určených pro sportovce.
https://www.potravinyinfo.cz/33/nove-doporucene-vyzivove-davky-efsa-hlavni-nutrienty-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EstVtRjpnQxZWYxVi7BSQEiw9PBWuC7BmQ/?query=doporu%E8en%E9%20v%FD%BEivov%E9%20d%E1vky%20efsa&serp=1

[3] MUDr. Eva Kudlová, CSc. Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě.
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2017/03/06.pdf

[4] European Safety Food Authority. Dietary Reference Values for the EU.
https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs