Dnes je Den Země. Zavádíme „zelenou dopravu“, a to až do konce dubna zdarma!

Dnes je Den Země. Zavádíme „zelenou dopravu“, a to až do konce dubna zdarma!

Každý rok si 22. dubna připomínáme výročí jedné z prvních globálních iniciativ, která dala vzniknout základům moderního hnutí na ochranu a zachování životního prostředí – Den Země. Hlavní myšlenkou je inspirovat jednotlivce, komunity, podniky a vlády z celého světa, aby jednali a pomohli zachovat planetu pro příští generace. I přesto, že jsme se v tomto ohledu od roku 1970, kdy se konal první Den Země, posunuli o opravdu velký krok, stále máme před sebou kus práce. A co děláme my v Maně? Nejenže používáme ekologicky šetrné suroviny s nízkou uhlíkovou stopou, ale podnikáme i kroky na inovaci naší výroby a redukci obalového materiálu. Nyní navíc zavádíme tzv. zelenou dopravu, kterou až do konce dubna nabízíme úplně zdarma! V článku se dozvíš co vlastně zelená doprava znamená, ale i to, co před více než 50 lety zmíněnou globální iniciativu odstartovalo a jaké konkrétní kroky lidstvo v ochraně životního prostředí učinilo.

Mezinárodní Den Země se v současné době slaví po celém světě už ve více než 190 zemích. Z původně politicko-ekologické události se tak postupem času stal Den Země společensko-ekologickým svátkem, který usiluje o pozitivní změnu v ochraně životního prostředí v globálním měřítku. 

Co celou událost odstartovalo?

První zmínka se objevuje v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnell navrhl na konferenci UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru. Oficiální Den Země vznikl nicméně až o rok později jako environmentalistické hnutí symbolizující dlouhodobé zanedbávání této problematiky. Znečišťování ovzduší spojené s rozvojem amerického průmyslu, devastování lesů, oceánů i živočišných druhů, stejně jako neustále probíhající války ve Vietnamu a další incidenty upoutaly pozornost celostátních médií a lidé po celých Spojených státech začali projevovat silnou nespokojenost se situací. 

V reakci na pobouření veřejnosti proti devastování planety vystoupil v USA jako jeden z prvních senátor Gaylord Nelson, který vyzval celý národ k „osvětě” zaměřené na vzdělávání o životním prostředí. Účast byla obrovská. Vznikl tak politicko-ekologický happening a vůbec první Den Země, který inspiroval přes 20 milionů Američanů (v té době 10 % z celkové populace Spojených států) vydat se do ulic, parků a sálů, aby demonstrovali proti dopadům 150 let průmyslového rozvoje. 

Tisíce vysokých škol a univerzit organizovaly protesty proti zhoršování životního prostředí a ve městech a obcích se konaly masivní shromáždění od pobřeží k pobřeží po celých Spojených státech. Skupiny, které bojovaly proti únikům ropy, znečišťujícím továrnám a elektrárnám, nebezpečným splaškům, toxickým skládkám, pesticidům, dálnicím, ztrátě divočiny a vymírání divoké zvěře, si najednou uvědomily, že sdílejí společné hodnoty.

A věci se najednou začaly dávat do pohybu. Byly přijaty zákony na ochranu vod, záchranu ohrožených druhů i omezení toxických látek vypouštěných do ovzduší. Rovněž to pomohlo vytvořit politické klima příznivé pro vytvoření Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) a Agentury pro ochranu životního prostředí USA (EPA). Iniciativa k oslavám Dne Země od roku 1970 nevídaně rostla – v roce 1990 se k Americe přidal i zbytek světa a 22. duben se tak stal mezinárodním symbolem uznání důležitosti péče o životní prostředí a přijetí odpovědnosti za správu národních zdrojů. Společně tak více než 50 let bojujeme o lepší zítřky celé naší planety. 

Spouštíme „zelenou dopravu”, a to až do konce dubna zdarma!

Být ohleduplní k planetě pro nás znamená uvádět do praxe konkrétní řešení, která jsou investicí nejen do našeho života, ale i do života příštích generací. Nejenže hledáme obnovitelné zdroje energie a používáme ekologicky šetrné suroviny od osvědčených výrobců a distributorů, ale podnikáme i kroky na inovaci naší výrobní linky a redukci obalového materiálu. 

V roce 2018 jsme s příchodem ManaPowderu generace Mark 5 zredukovali spotřebu plastů o 50 % a papíru o 20 %. V roce 2020 jsme zavedením Family Packu snížili spotřebu papíru o 87 % a plastů o 76 % (jde o několik tun!). Více o tom, jakým způsobem přispíváme k ochraně životního prostředí se můžeš dočíst zde a taky zde.

Ve spolupráci se společností GLS nyní navíc zavádíme tzv. zelenou dopravu – ThinkGreen. Principy ThinkGreen prostupují všemi procesy doručování, a to od zavádění ekologických vozidel na alternativní pohon přes efektivní plánování přepravy až po výstavbu nových ekologicky šetrných budov. Cílem této služby je odpovědné využívání zdrojů, snižování emisí a optimalizace odpadového hospodářství. Což je něco, co jde ruku v ruce i s naší vizí lepší budoucnosti. GLS navíc výnos z této služby investuje do nevládních projektů, které podporují výsadbu stromů.

Při příležitosti výročí Dne Země nyní na našem e-shopu nabízíme možnost této dopravy až do konce dubna úplně zdarma! 

* Neplatí pro ManaBurger, jelikož služba ThinkGreen neumožňuje převoz mražených produktů.

Zdroje: 

[1] EarthDay.org. The history of Earth Day.
https://www.earthday.org/history/

[2] National Ocean Service. When Was the First Earth Day?
https://oceanservice.noaa.gov/facts/earth-day.html

[3] History.com (2021) Earth Day 2021.
https://www.history.com/topics/holidays/earth-day

The Latest posts

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

„Go Bananas!“ s šíleně dobrou banánovou novinkou Many

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Představujeme tyčinku na nové úrovni. ManaBar.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.

Nová Mana je modrá. Berries je čistá magie.